Show MenuHide Menu

Planes_2

Planes ภาพยนตร์แอนิเมชั่น ผจญภัย ไฮสปีดเหนือน่านฟ้าของเหล่า เครื่องบิน ในการแข่งขันเจ้าเวหาโลกและ ดัสตี้ เครื่องบินพ่นยาปราบศัตรูพืชที่ใฝ่ฝันอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันนั้น แต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวที่ว่า เขากลัวความสูง