Show MenuHide Menu

apple-campus

รัฐภูมิ วุฒิจำนงค์ คนไทยหนึ่งเดียวในทีมออกแบบของ Apple ได้เขียนไว้ใน หนังสือ “The Design of Magic” ว่า

ปรัชญาหลักๆ ที่ Apple ใช้ยึดเหนี่ยวทีมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์ไปสู่จุดหมายเดียวกันอย่างมีพลัง คือ
1. Think Different
สิ่งที่ Apple ใช้เป็นเครื่องชี้นำเสมอ คือ จินตนาการ บนพื้นฐานของ วิจารณญาณที่ดี เพื่อโอกาสทางนวัตกรรมในจุดที่อาจไม่มีใครมองออก มาก่อน
ประกอบกับความเป็นอุดมคติ หลักการ และประสบการณ์ในการออกแบบ จนกว่าจะได้สิ่งที่ Apple เชื่อว่าดีที่สุด ไม่ใช่เอาการสำรวจความต้องการของตลาด
หรือตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น ราคาขาย กำไร ต้นทุน หรือ ส่วนแบ่งทางการตลาด มาเป็นสิ่งชี้นำองค์กร

2. Insanely Great
ด้วยความใสใจในรายละเอียดและคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะต้องสวยทั้งภายนอกและภายใน ได้รับการทดสอบและควบคุมในระดับที่สูง
ระดับ Industrial Grade และเป็น Mission Critical ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานระดับ Consumer Electronic ทั่วไปมาก

3. Focus and Simplicity
Apple เป็นองค์กรที่มีรายได้ระดับ แสนล้านเหรียญต่อปี แต่กลับมีองค์กรที่กะทัดรัด ไม่ซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพสูง ทีมงานมีขนาดเล็ก แต่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านสูงสุด
คิดนอกกรอบ และมีความรับผิดชอบสูงมาก ส่วนในเรื่องผลิภัณฑ์ Apple จะมีอยู่เพียงไม่กี่กลุ่ม กลุ่มละไม่กี่รุ่น เพื่อสามารถให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดีที่สุดได้เต็มที่

4. Think Global, Act Local
ทีมต่างๆ ใน Apple คือทีม Specialists ไม่ใช่ Generalists ยกตัวอย่างเช่น ทีมวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ แม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์
แต่ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของซอฟต์แวร์ การออกแบบ และ ารผลิต ความสำคัญของประสบการณ์ผู้ใช้ รวมทั้ง วิสัยทัศน์ ของ Apple

5. User Experience & Intuitive Design
Apple ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหลัก และรองรับเฉพาะฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้จริงๆ โดยไม่เน้นว่าจะต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่
ยกตัวเช่น ลองนึกถึงตอนที่ใช้ iPhone หรือ iPad Scroll เพื่อเลื่อนดูข้อมูลด้านล่าง หรือ การ Pinch เพื่อย่อขยายหน้าจอ ล้วนเป็นการประสานประสบการณ์ของผู้ใช้
โดยไม่จำเป็นต้องเปิดคุ๋มือการใช้งานเลย

หากจะเปรียบเทียบกับองค์กรณ์ Hi Tech อื่นๆ Apple ไม่ได้แสดงออกถึงความหลงไหลในตัวเทคโนโลยีต่างๆ หรือต้องการอวดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกแม้แต่น้อย
เพราะแท้ที่จริงแล้ว Apple มุ่งแสวงหาเทคโนโลยี ไม่ว่าจะใหม่ล่าสุด เกิดขึ้นมานานแล้ว หรือ แม้กระทั่งยังไม่มีอยู่ในปัจจุบัน นำมาประสานเป็นส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนอง
ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้จริง ตามภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร